Improving Workability
muopo.nl muopo.nl muopo.nl
muopo.nl muopo.nl muopo.nl

 

inschrijfBanner

 

arbeidshygiene.nl

 

 

 

Lijsterbesstraat 7
4711 RJ St. Willebrord

tel : 0165-388874
gsm : 06 24934700
info@muopo.nl

Trainingen Afdrukken
Op deze pagina kunt u bekijken welke trainingen MUOPO verzorgd.MUOPO ontwikkelt en organiseert opleidingen en trainingen op maat en incompagny.

Voor de lesinhoud van onze cursussen streven wij naar een zo goed mogelijke balans tussen theorie en praktische toepassing. Om deze doelstelling te realiseren gebruiken wij bij de opzet van de cursussen de kwaliteitskringloop en werken onze docenten / trainers in "de praktijk van alle dag".

Hieronder enkele voorbeelden van de door ons verzorgde trainingen

Arbotrainingen Veiligheid
Preventie medewerker Veiligheid voor operationeel leidinggevende en basis veiligheid VCA
Arbo Coördinator ATEX – explosieveiligheid
Optimaliseren van veiligheidsgedrag Machineveiligheid
Arbo Commissie voor ondernemingsraden Werken op hoogte

Gevaarlijke Stoffen Ergonomie
Chemische en biologische veiligheid Fysieke belasting
Opslag gevaarlijke stoffen ( PGS 15 ) Beeldschermwerk
Meten en beoordelen van gevaarlijke stoffen Werkplek inrichtingKlimaat en geluid
Overige
Schadelijk en hinderlijk geluid Biologische agentia bij buitenwerk
Klimaat en comfort problematiek Uitvoeren Risico- inventarisatie en evaluatie

Muopo kan specifiek trainingen voor u op maat maken gericht naar uw wensen en behoeftes.