Improving Workability
muopo.nl muopo.nl muopo.nl
muopo.nl muopo.nl muopo.nl

 

inschrijfBanner

 

arbeidshygiene.nl

 

 

 

Lijsterbesstraat 7
4711 RJ St. Willebrord

tel : 0165-388874
gsm : 06 24934700
info@muopo.nl

Consultancy Afdrukken
MUOPO werkt voor diverse ondernemingen zowel het MKB als de grote (inter)nationale ondernemingen worden bediend door onze consultancy tak. Wij bieden een diverse scala aan adviesdiensten die zich alle kenmerken door de specifieke visie van MUOPO.

Enkele voorbeelden van advies trajecten die door ons worden uitgevoerd:

 • Opzetten, implementeren en auditeren van kwaliteit-, arbo- en milieusystemen (KAM).
 • Uitvoeren van Risico-inventarisatie en –evaluaties.
 • Uitvoeren van gespecialiseerde blootstellingsonderzoeken op gebied van:
  • Chemische blootstelling
  • Biologische bloostelling
  • Fysische blootstelling (geluid, trillingen, klimaat, straling)
  • Ergonomische omstandigheden
 • Diverse opmaat trajecten ter optimalisatie van de arbeidsomstandigheden op praktisch en beleidsniveau. Bijvoorbeeld:
  • Machineveiligheid
  • Akoestische optimalisering
  • Implementeren van personeels- en organisatiemanagement
  • Stimuleren van veiligheidsgedrag
 • Specialistische ondersteuning bij verbouw en nieuwbouw.
 • Reduceren van bedrijfsongevallen.
 • Opzetten van bedrijfshulpverlening.
Muopo heeft na jarenlange ervaring de filosofie dat de oplossing van de problematiek niet binnen het zelfde paradigma is te vinden waar het probleem zich bevindt ( Einstein). MUOPO heeft de expertise om niet alleen binnen de wettelijke kaders te adviseren maar zeker ook daarbuiten dit alles ten voordelen van de bedrijfsresultaten, gezondheid van de medewerkers en het milieu.