Consultancy

Consultancy

MUOPO werkt voor diverse ondernemingen zowel het MKB als de grote (inter)nationale ondernemingen worden bediend door onze consultancy tak. Wij bieden een diverse scala aan adviesdiensten die zich alle kenmerken door de specifieke visie van MUOPO.

Muopo heeft na jarenlange ervaring de filosofie dat de oplossing van de problematiek niet binnen het zelfde paradigma is te vinden waar het probleem zich bevindt ( Einstein). MUOPO heeft de expertise om niet alleen binnen de wettelijke kaders te adviseren maar zeker ook daarbuiten dit alles ten voordelen van de bedrijfsresultaten, gezondheid van de medewerkers en het milieu.

MUOPO adviestrajecten

Kwaliteit-, arbo- en milieusystemen

Opzetten, implementeren en auditeren van kwaliteit-, arbo- en milieusystemen (KAM).

Verbouw en nieuwbouw

Specialistische ondersteuning bij verbouw en nieuwbouw.

Risico-inventarisatie

Uitvoeren van Risico-inventarisatie en –evaluaties.

Bedrijfsongevallen

Reduceren van bedrijfsongevallen

Gespecialiseerde blootstellingsonderzoeken

Uitvoeren op het gebied van: chemische blootstelling, biologische blootstelling, fysische blootstelling (geluid, trillingen, klimaat, straling), ergonomische omstandigheden

Bedrijfshulpverlening

Opzetten van bedrijfshulpverlening.

Trajecten op maat

Wij bieden diverse opmaat trajecten ter optimalisatie van de arbeidsomstandigheden op praktisch en beleidsniveau

Machineveiligheid

Akoestische optimalisering

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Stimuleren van veiligheidsgedrag

Meer weten over MUOPO consultancy?