Mijn naam is Corné Bulkmans, oprichter en mede-eigenaar van het adviesbureau Muopo Inventive Consultancy.

Na verschillende studies (Voeding en Diëtetiek, Arbeidshygiëne met voorbereiding HTS-CT en Hogere Akoestiek) ben ik een aantal jaren in de partycatering werkzaam geweest. In 1998 ben ik mijn carrière als arbeidshygiënist gestart bij diverse Arbodiensten. Mijn werkzaamheden waren voornamelijk gericht op arbeidshygiënisch onderzoek, maar ik was ook vaste beleidsadviseur voor diverse grote bedrijven. Van hieruit heb ik een brede scope ontwikkeld en gezien hoe belangrijk het voor bedrijven is dat er veilig en gezond gewerkt wordt.

Vanaf het begin van mijn carrière als adviseur is het geven van voorlichting en onderricht altijd een belangrijk onderdeel geweest. Op dit moment ben ik betrokken bij verschillende opleidingsinstituten als docent, soms heel technisch gericht maar ook vanuit een breder beleid- en gedragsperspectief. Samen met de stichting Post hoger onderwijs veiligheidskunde (PHOV) heb ik de gecombineerde opleiding Middelbare Veiligheidskunde-Middelbare Arbeidshygiëne ontwikkeld en opgezet.Ik ben er dan ook van overtuigd dat veilig en gezond werken een vast onderdeel is van een goede bedrijfsvoering. Vanuit deze visie heb ik het adviesbureau Muopo Inventive consultancy opgericht in 2005. Binnen dit adviesbureau proberen we, samen met de opdrachtgevers, de werkzaamheden voor medewerkers zo veilig en gezond mogelijk te maken. Soms op traditionele wijze, maar vaak ook door buiten gebaande paden te treden en innovatieve diensten aan te bieden gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Naast een brede scoop zijn mijn specialisaties vooral gericht op het veilig werken met gevaarlijke stoffen, geluid en klimaatomstandigheden.

Mijn Naam is Bart Sessink, mede-eigenaar van adviesbureau Muopo Inventive Consultancy.

Vanuit een werktuigbouwkundige achtergrond en vanuit mijn passie voor de duiksport ben ik in aanraking gekomen met veiligheid en gezondheid. Na het volgen van diverse opleidingen waaronder de hogere veiligheidskunde en basis arbeidshygiëne heb ik diverse functies vervuld bij verschillende adviesdiensten en ben ik in 2012 als mede eigenaar toegetreden tot Muopo Inventive Consultancy.

Ik ben een enthousiast en resultaatgericht persoon die, met een flinke dosis energie, zowel in teamverband als zelfstandig uitstekend functioneert. Het aansturen en bevorderen van veilig gedrag vanuit de duiksport heb ik kunnen doorzetten in mijn werk als veiligheidskundige. Hierbij is mijn inzet erop gericht om de balans tussen productiviteit en werkplezier niet uit het oog te verliezen.

Mijn ervaring, opgedaan binnen diverse branches, waaronder de industrie, overheid (non) profit, (zakelijke) dienstverlening en onderwijs, vormen een goede uitgangspositie voor het begeleiden en ondersteunen van bedrijven in kader van de Arbowet op het gebied van Veiligheid en Gezondheid bij de arbeid. Mijn specialisatie ligt vooral op het gebied van het uitvoeren en begeleiden van risico-inventarisaties en –evaluaties en machineveiligheidsvraagstukken. Daarnaast kan ik mijn energie en gedrevenheid ook kwijt als docent bij verschillende onderwijsinstituten.

Hoe kunnen wij je helpen?

Neem contact met ons op, en wij helpen met al je vragen rondom consultancy, trainingen en detachering.

Het MUOPO netwerk

Arco Engelen

Ondernemer, arbeidshygiënist en risicomanager

  • Eigenaar HumanNova Opleidingen;
  • vertegenwoordiger van de NVvA;
  • lid van het Centraal College van Deskundigen;
  • mentor / trainer / examinor verbonden aan het opleidingsinstituut PHOV.

Specialismen: blootstelling gevaarlijke (microbiologische) stoffen en psycho sociale arbeidsbelasting.

Heeft u nog vragen over onze diensten?